اخبار

لیست مجلات علمی پژوهشی

تدوین مقاله علمی برای انتشار در مجله های علمی به دلایل مختلف از جمله بهره مندی از آثار حقوقی ، تا اداری و …، که به ارتقای منزلت اجتماعی و علمی محقق کمک می کند، بسیار حایز اهمیت است. به طور کلی مقالات به دو دسته مقالات علمی ترویجی و مقالات علمی پژوهشی تقسیم می شود.


طبقه بندی کلی مقالات علمی:
  • مقالات علمی ترویجی
  • مقالات علمی پژوهشی
مقالات علمی ترویجی:
این مقالات بر پایه ترکیب ، تلفیق و جابه جایی دانش موجود تهیه می شوند و به روشن شدن مطالب کمک وافری می نمایند به بیان دیگر مقاله علمی ترویجی می تواند تفسیری جدید از مقالات قبلی ارائه دهد یا اطلاعات جدیدی را با تفاسیر قبلی در هم آمیزد، یا سیر جریان پیشرفت فکری حوزه مورد بحث و مباحث مربوط به آن را ترسیم کند اما ارزش و اعتبار علمی این دسته از مقالات در مقایسه با مقالات علمی پژوهشی درسطح پایین تری قرار دارد.

 
مقالات علمی پژوهشی:
این مقالات به دنبال جستجوی حقايق و برای کشف بخشی از معارف و نشر آن در ميان مردم و به قصد حل مشکلی يا بيان انديشه ای در یکی از موضوعات علمی، از طريق مطالعه ای نظام مند، است و از دو خصلت اصالت و ابداع برخوردار می باشد که نتايج آنها به کاربردها، روشها و مفاهيم و مشاهدات جديد در زمينه علمی با هدف پيشبرد مرزهای علمی و فناوری منجر می گردد.
مجلات علمی پژوهشی ، مجلاتی هستند که توسط دو وزارتخانه “علوم، تحقیقات و فناوری” و “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” تایید و تصویب شده باشد. برخی از مجلات علمی پژوهشی در پایگاه‌های معتبر همانند اسکوپوس، پاب مد، ابسکو، و گوگل اسکولار نیز نمایه می‌شوند.


شما می توانید از باهمایش کمک بگیرید.
مجموعه باهمایش با انعقاد تفاهم نامه با مجلات معتبر بین المللی در خصوص تسهیل چاپ مقالات پژوهشگران اقدام نموده و در این مورد بررسی اعتبار علمی هر مجله در تعهد مجموعه باهمایش می باشد.لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
مجلات علمی پژوهشی معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توسط دبیرخانه کمسیون بررسی نشریات علمی کشور مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید در لیست مجلات علمی پژوهشی کشور قرار می‌گیرند. لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم شامل پنج طبقه بندی می‌شود که عبارتند: 1) نشریات معتبر علوم انسانی، 2) نشریات معتبر فنی مهندسی، 3) نشریات معتبر کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی، 4) نشریات معتبر علوم پایه و 5) نشریات معتبر هنر و معماری.
جهت دانلود آخرین لیست مجلات علمی پژوهشی به وب سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در صفحه اصلی درج شده است مراجعه فرمایید.

لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
مجلات علمی پژوهشی وزارت بهداشت نیز توسط دبیرخانه کمیسیون نشریات علوم پزشکی به تصویب رسیده و منتشر می‌شود. این کمیسیون در سال 1373 از کمیسیون نشریات وزارت علوم جدا شده و تاکنون با تشکیل 111 جلسه ، 304 مجله علمی پژوهشی در حوزه پزشکی و حوزه‌های مربوطه به تصویب رسیده است.
برای دانلود آخرین لیست مجلات علمی پژوهشی به سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در صفحه اصلی درج شده است، مراجعه فرمایید.

جهت دریافت اطلاعات کامل تر در خصوص لیست مجلات در سامانه کاربران ثبت نام نمایید.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !