اخبار

1396/01/19
در سال 1395 تعداد 181 مقاله جهت چاپ در مجالات بین المللی به باهمایش ارسال شد،که از این میان با توجه به داوری مقالات


در سال 1395 تعداد 181 مقاله جهت چاپ در مجالات بین المللی به باهمایش ارسال شد،که از این میان با توجه به داوری مقالات توسط مجلات و نداشتن کیفیت لازم برخی مقالات تعداد 28 مقاله از پروسه چاپ خارج گردید و باهمایش در سال گذشته توانست تعداد 167 مقاله ارزشمند پژوهشگران عزیز را در مجلات معتبر بین المللی به چاپ برساند.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !