اخبار

گزارش عملکرد چاپ مقالات باهمایش در سال 1395

مجموعه باهمایش همواره به دنبال ارائه گزارش سالانه دقیق برای اقدامات صورت گرفته در طول یک سال می باشد. در سال 1395 تعداد 181 مقاله جهت چاپ در مجلات بین المللی به باهمایش ارسال شد


در سال 1395 تعداد 181 مقاله جهت چاپ در مجلات بین المللی به مجموعه باهمایش ارسال شد، که از این میان با توجه به داوری مقالات توسط مجلات و نداشتن کیفیت لازم برخی مقالات تعداد 28 مقاله از پروسه چاپ خارج گردید و مجموعه باهمایش در سال گذشته توانست تعداد 167 مقاله ارزشمند پژوهشگران عزیز را در مجلات معتبر بین المللی به چاپ برساند.

با همایش چگونه مقالات را در مجلات چاپ میکند؟
مجموعه با همایش با انعقاد تفاهم نامه با مجلات معتبر بین المللی افتخار خدمت رسانی برای تسریع امر چاپ مقالات را به تعداد زیادی از پژوهشگران را دارد.


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !