اخبار

1396/01/19
در سال 1395 تعداد 181 مقاله جهت چاپ در مجالات بین المللی به باهمایش ارسال شد،که از این میان با توجه به داوری مقالات توسط مجلات و نداشتن کیفیت لازم برخی مقالات تعداد 28 مقاله از پروسه چاپ خارج گردید و باهمایش در سال گذشته توانست تعداد 167 مقاله ارزشمند پژوهشگران عزیز را در مجلات معتبر بین المللی به چاپ برساند.
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !