اخبار

نحوه صحیح آدرس دهی مقاله در معرفی محل خدمت فرد

با توجه به اهمیت درج صحیح آدرس محل خدمت یا محل تحصیل حتما این بخش را قبل از ارسال مقاله مطالعه فرمایید.

فرمت آدرس دهی مقاله در کلیه  مجلات و همایش های خارجی مطابق با بخشنامه مربوط به هر دانشگاه و موسسه ای که قصد گرفتن امتیاز آن مقاله را دارید متفاوت خواهد بود.
نحوه قرارگرفتن اسامی نویسندگان مقاله و نحوه معرفی خود و سایر نویسندگان را به طور کامل و دقیق از دانشگاه و یا موسسه ای که قصد گرفتن امتیاز آن مقاله را دارید بپرسید.

به طور مثال :

mehdi mohhammadi,department of mathematics,zarandie Branch,Islamic Azad University,zarandie,Iran

و در مقالات فارسی:

مهدی محمدی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرندیه، گروه ریاضیات، زرندیه ، ایران.نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !