اخبار

1393/05/25
با توجه به اهمیت درج صحیح آدرس محل خدمت یا محل تحصیل حتما این بخش را قبل از ارسال مقاله مطالعه فرمایید.


فرمت آدرس دهی مقاله در کلیه  مجلات و همایش های خارجی مطابق با بخشنامه مربوط به هر دانشگاه و موسسه ای که قصد گرفتن امتیاز آن مقاله را دارید متفاوت خواهد بود.
نحوه قرارگرفتن اسامی نویسندگان مقاله و نحوه معرفی خود و سایر نویسندگان را به طور کامل و دقیق از دانشگاه و یا موسسه ای که قصد گرفتن امتیاز آن مقاله را دارید بپرسید.

به طور مثال :

mehdi mohhammadi,department of mathematics,zarandie Branch,Islamic Azad University,zarandie,Iran

و در مقالات فارسی:

مهدی محمدی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرندیه، گروه ریاضیات، زرندیه ، ایران.نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !