اخبار

1395/10/29
تهیه مقاله علمی از پایان نامه بسیار اهمیت دارد، در واقع ارزش وجودی، کاربردی یا علمی پایان نامه توسط این مقاله تعیین می‌شود.برای استخراج مقاله دانستن نکات زیر ضروری است.


موضوع مقاله
 تکراری نبودن عنوان مقاله و انتخاب موضوعات و تحقیقات به روز شانس پذیرفته شدن مقاله را بسیار بالا می برد، به نقل قول از مقاله های دیگر و سایر تحقیقات اکتفا نکنید توجه داشته باشید داشتن حرفی نو در موضوع و شیوه انجام مقاله بسیار اهمییت دارد.
ساختار مقاله
جمع آوری عصاره کلی پایان نامه در 10 الی 15 صفحه با ساختار زیر:
عنوان، چکیده، کلیدواژه ها، مقدمه، مرور پیشینه تحقیق و بررسی مبانی نظری، روش تحقیق، سئوالات و فرضیات و مدل مفهومی، تحلیل داده ها و نتیجه گیری، فهرست منابع مورد استفاده.
مطالعه چند نمونه مقاله چاپ شده
مشاهده و مطالعه چند نمونه مقاله پژوهشی و مقاله ISI قبل از نگارش مقاله می تواند مفید باشد.شناسایی مجله مورد نظر و گرفتن شیوه نامه آن مجله جهت رعایت استانداردهای نگارش مقاله ضروری می باشد. (بهتر است از فردی که تجربه نگارش چند مقاله را داشته باشد کمک بگیرید)
زمان و هزینه ها
 از آنجا که پروسه چاپ مقاله ISI طولانی است و ممکن است فرآیند داوری آن سه تا یک سال طول بکشد لذا بهتر است به محض شکل گرفتن پایان نامه و قبل از دفاع به فکر استخراج مقاله از پایان نامه باشد.از آنجا که برخی از دانشجویان به سراغ مجلات لاتین جهت چاپ مقالا خود می روند لذا توجه به شناسایی لیست مجلات معتبر و همچنین هزینه چاپ مقاله جهت پیشگیری از مشکلات احتمالی ضروری می باشد.


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !