اخبار

1395/11/05
موسساتی هستند که در خصوص چاپ تضمینی مقالات ISI تبلیغات می کنند این در حالی است که مجلاتی که بدون داوری مقالات کاربران را به صورت تضمینی به چاپ می رسانند مجلاتی هستند که...


موسساتی هستند که در خصوص چاپ تضمینی مقالات ISI تبلیغات می کنند این در حالی است که مجلاتی که بدون داوری، مقالات پژوهشگران را به صورت تضمینی به چاپ می رسانند مجلاتی هستند که در کوتاه ترین زمان در لیست مجلات بی اعتبار قرار خواهند گرفت لذا این مجلات فاقد هر گونه اعتبار علمی می باشند.
در چاپ مقاله ISI در مجلات معتبر هیچ گونه تضمینی وجود ندارد و پس از پروسه داوری است که مشخص می شود یک مقاله امکان چاپ در مجله را دارد یا خیر.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !