اخبار

نکاتی درباره نوشتن چکیده مقاله

چکیده مقاله با اهمیت‌ترین قسمت یک مقاله بعد از عنوان است.همچنین چکیده نقش اصلی را در پذیرش یا رد یک مقاله ایفا می‌کند.

دقیق باشد
یعنی محتوای مقاله شما را به صورت مناسب نشان دهد. سعی کنید مطالب و یافته های مهم خود را حتماً آورده و مطالب زائد را حذف کنید. خود را جای خواننده بگذارید و ببینید چه چیزهایی را بیشتر دوست دارد.
مختصر باشد
در بیشتر مجلات چکیده باید بین ۲۵۰ تا ۴۵۰ کلمه باشد هرچند برخی مجلات حداکثر ۲۰۰ کلمه و برخی دیگر ۵۰۰ کلمه را نیز جایز می دانند. تعداد کلمات چکیده را باید بسته به مجله انتخاب کنید.
بدون ارزشیابی باشد
شما تنها باید همانند یک داور بی طرف نتایج خود را گزارش کنید و از ارزشیابی مقاله خود پرهیز نمایید. برای مثال نوشتن عبارت “در این مقاله پیشگام …” یا “انتخاب نمونه با دقت بسیار انجام گرفت” به بی طرفی شما خدشه وارد می سازد.
استفاده از افعال مناسب
برای گزارش یافته های خود باید از افعال گذشته استفاده نمایید و برای نتیجه گیری و ذکر کاربردهای مقاله از زمان حال استفاده نمایید.
رعایت استاندارد جملات
در یک چکیده معمولاً بخش های مختلف دارای تعداد جملات استانداردی هستند: مقدمه یا زمینه (در حد یک جمله)، هدف (در حد یک جمله)، روش ها (در حد دو جمله)، یافته ها (در حد یک یا دو جمله)، نتیجه گیری (در حد یک جمله).

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !