اخبار

شاخص IF،JIF و JRK در چاپ مقالات ISI چیست؟

موسسه اطلاعات علمی ISI برای ارزیابی و اندازه گیری اهمیت و رتبه هر یک از مجله های تحت پوشش فهرست نویسی خود، سه شاخصه (IF,JIF,JRK) درنظر گرفته است

شاخص IF در مجلات آی اس آی چیست؟
فاکتور تاثیر(IF) کاربردی ترین شاخص می باشد این فاکتور در حقیقت توانایی مجله و هیئت تحریریه آن را در جذب بهترین مقاله ها نشان می دهد و برابر است با:
تعداد ارجاعات به مقاله های منتشر شده در دو سال قبل تقسیم بر تعداد مقاله های منتشر شده در دو سال اخیر است.
شاخص JIF در مجلات آی اس آی چیست؟
میانگین IF های مجله در طول سالیان فعالیت مجله در آی اس آی است که فاکتورهای تاثیر در همه سال ها با هم جمع و سپس بر تعداد سال های موجودی فاکتور تاثیر مجله تقسیم می شود که هر ساله توسط آی اس آی ارائه می شود.
شاخص JRK در مجلات آی اس آی چیست؟
درجه بندی مجلات (JRK) بین صفر و یک تغییر می کند. وقتی برای مجله ای در موضوع خاص یک باشد بدان معنی است که آن گرایش خاص علمی برای هیچ مجله ای وجود ندارد که درجه ی آن بر مبنای JIF بالاتر از مجله مورد نظر باشد و اگر %65 باشد یعنی %35 مجله ها بر مبنای JIF بالا تر از مجله مورد نظر هستند.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !