اخبار

1395/12/15
مجموعه باهمایش با انعقاد تفاهم نامه با مجلات معتبر بین المللی در خصوص تسهیل چاپ مقالات پژوهشگران اقدام نموده


1- ارسال مقاله به مجله
باهمایش مقاله را پس از انتخاب مجله و واریز هزینه چاپ از محقق تحویل و از طریق ایمیل آن را به دفتر مجله ارسال می کند.
کلیه ارتباط و مکاتبات با مجلات از طریق ایمیل انجام می گردد.
2- روند بررسی و داوری مقاله
باهمایش هماهنگی لازم را با مجلات انجام می دهد و مقاله پس از الویت بندی توسط سردبیر مجله در اختیار چند داور قرار می گیرد تا به دقت آن را ارزیابی نمایند.
3- زمان داوری
زمان داوری و ارائه نتایج در مجلات مختلف با هم فرق می کند. داوران موظفند در بازه زمانی که در اختیار دارند مقاله را نقد و بررسی و نظراتشان را اعلام کنند. مقاله شما پس از داوری در اختیار سردبیر قرار می گیرد، سردبیر محوری ترین نقش را در تصمیم گیری نهایی بر عهده دارد. وضعیت مقاله پس از این مرحله معمولا به یکی از صورت های زیر خواهد بود:
- پذیرش برای چاپ
- پذیرش برای چاپ پس از اصلاحات جزئی
- پذیرش برای چاپ پس از اصلاحات کلی
- بررسی مجدد احتمالی برای چاپ پس از اصلاحات اساسی
- بررسی احتمالی برای چاپ در قالب نامه به سردبیر یا گزارش کوتاه
- غیر قابل چاپ
چنانچه بنا بر هر دلیلی چاپ مقالات از طرف ژورنال با مشکل مواجه شد ، هزینه پرداختی به کاربر عودت داده می شود
4-چگونه به کامنت داوران پاسخ دهیم
به کامنت داوران با یک ذهنیت مثبت و مفید نگاه کنید و یادتان باشد هیچ مقاله ISI بدون حداقل یک بار ریویژن چاپ نمی شود و یک پروسه نرمال و طبیعی است و هدف آن ها ارتقاع سطح مقاله شماست به هیچ عنوان نباید منفی به این قضیه نگاه کرد.
5- پذیرش و چاپ
پس از پذیرش مقاله و پرداخت هزینه به مجله به دلیل اینکه مقاله در پایگاه های مربوط به مجله نمایه می شود از دسترس خارج می گردد، به این نکته توجه فرمایید که در این مرحله انجام هرگونه تغییر و ویرایش امکان پذیر نمی باشد.
پس از انجام مراحل فوق مقاله در فرایند چاپ قرار می گیرد که فرآیندی زمان بر است و متوسط زمان برای چاپ در هر مجله 2 تا 3 ماه می باشد.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !